Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

Reposted fromheima heima viaPoranny Poranny

Ze słów można uczynić pistolet. Morderstwo pierwszego stopnia, nieodnotowane w żadnej policyjnej kronice.

— Kaja Kowalewska / Play listy, czyli..
1225 ccf6
Reposted fromhawke hawke viacudoku cudoku
2734 018b 500
Reposted fromNajada Najada viagdziejestola gdziejestola
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
7404 7ff0
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
Reposted fromliliowadusza liliowadusza vianiezwyykla niezwyykla

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell vianiezwyykla niezwyykla

  Och nie, żadna miłość nie przetrwa w milczeniu.

  — Milan Kundera - "Tożsamość"
  Reposted fromextraordinary extraordinary vianiezwyykla niezwyykla
  1954 0eb4
  Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viazwierzejuczne zwierzejuczne
  6360 35a9 500
  Reposted fromczarnybez czarnybez viarudzinska rudzinska
  4599 84c8 500
  Reposted fromSkydelan Skydelan viaanything anything
  8774 8442 500
  Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaanything anything
  Nie lubię niepewności. Ja muszę mieć pewnie, że będę Cię mieć w środę, piątek i w Wielkanoc. I muszę mieć pewność, że jest o co walczyć, że warto sobie brudzić życiorys kimś takim jak Ty.
  — niczegoniezaluje.soup.
  2692 35f5 500
  5800 1fe7 500
  Reposted frombaboooshka baboooshka viazwierzejuczne zwierzejuczne
  8648 897e
  Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapozakontrola pozakontrola
  3439 0922
  Reposted fromrisky risky viacocaineblues cocaineblues
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl