Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

3044 e3ff
3410 db51 500
Reposted fromtfu tfu viaHanJiMun HanJiMun
Cokolwiek by to nie było Ty jesteś jej facetem, więc bądź podporą i wsparciem. Drocz się z nią delikatnie gdy tylko masz okazję, a gdy widzisz, że zaczyna lekko się złościć przytul mocno i nie wypuszczaj ze swych ramion(...) .
Popatrz na nią z samego rana i powiedz, że jest piękna, a te rozczochrane na wszystkie strony włosy tylko dodają jej uroku. Zaproś ją na randkę i pozwól ubrać najpiękniejszą sukienkę. Odsuń krzesło w restauracji i zachowuj się jak dżentelmen. Wznieś toast patrząc jej głęboko w oczy i wyszeptaj przy wszystkich do ucha, że nie możesz doczekać się gdy zedrzesz z niej wszystko co ma na sobie(..)
Trzymaj ją za rękę gdy nie czuje się pewnie i nie bój się przytulać przy innych ludziach. Mów jak bardzo Ci na niej zależy i powtarzaj nawet pieprzony milion razy, że niesamowicie ją kochasz. Przynieś bukiet wiosennych kwiatów by poprawić jej humor bez okazji. Innym razem połóż nad ranem jedną różę na prześcieradle. Usiądź z boku i napawaj się najpiękniejszym widokiem na świecie. Wieczorem obejrzyj z nią horror przytulając mocno do siebie. 
 I zrozum w końcu kurwa, to nie są cuda, wymysły czy pieprzona gwiazdka z nieba. Stary, to wszystko jest banalnie proste. 

Pod jednym oczywistym warunkiem – że się kogoś naprawdę kocha…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
4218 003e 500
Reposted fromPoranny Poranny viamadamebutterfly madamebutterfly
5013 cb71
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viamadamebutterfly madamebutterfly
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
2279 9c8c 500
5101 dd76 500
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromnawylotranemam nawylotranemam viareppin reppin
3800 675a 500
Reposted from0 0 viaDagarhen Dagarhen
7514 6820
Reposted fromamatore amatore viaDagarhen Dagarhen
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaznikajac znikajac

October 23 2017

3984 295f 500
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
1583 d898
Reposted frommisza misza viapersona-non-grata persona-non-grata
5566 9121
za dużo Ciorana.
Reposted fromRynn Rynn viaazathiana azathiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl